Gå til forsiden

Ungbovejledningen

Hvem er de unge

UngBo's målgruppe er meget bredt sammensat og der er stor forskel på, hvilke behov den enkelte unge har. Eksempelvis har mange behov for støtte i forbindelse med sociale og/eller følelsesmæssige vanskeligheder.

Fælles for de unge er:

 

  • at de i en periode af deres liv har brug for støtte til at klare hverdagen.
  • at de er motiverede for at modtage støtten.

 

Målsætning

Målsætningen for den socialpædagogiske støtte, er at hjælpe de unge i en udviklingsproces, der gør dem i stand til at tage ansvar for eget liv med afsæt i egne ressourcer.

 

UngBo-vejlederne

UngBo-medarbejderne har forskellige faglige og sociale kompetencer, som styrker gruppen i forhold til matchning af opgaverne omkring de unge. Fælles for gruppen er mange års erfaring i arbejdet med udsatte unge gennem bla. skoler, institutioner, projekter, socialforvaltning, frivilligt arbejde mv. UngBo-medarbejderne modtager ekstern superversion, og deltager løbende i kurser og relevante arbejdsgrupper.

 

Visitering til UngBo

Visitering til socialpædagogisk tilsyn sker ved henvendelse til Daglig leder Martin Overgaard.

Betaling for socialpædagogisk støtte aftales med den unges sagsbehandler.