Gå til forsiden

Arbejdsmetode

I samråd med den unge og dennes sagsbehandler udarbejdes en samarbejdsaftale, hvoraf det fremgår hvilke arbejdsopgaver UngBo skal varetage. Støtten til de unge tager afsæt i de unges bolig.

UngBo-vejlederne arbejder med helheden i den unges liv, og har kontakt til vigtigt netværk omkring den unge.

 

UngBo-vejledernes rolle i kontakten er:    

  • at være en stabil og kontinuerlig voksen at støtte sig til.
  • at opbygge et tillidsforhold til den unge.
  • at vejlede og støtte den unge i at strukturere en hverdag.
  • at støtte den unge i at skabe overblik over egen situation

 

Fællesaktiviteter

Foruden at arbejde i individuelle forløb med de unge, tilbyder vi også nogle fællesaktiviteter, såsom fællesspisning og kaffe i UngBo's centralt placerede lejlighed, fysisk træning i motionscenter, aftenarrangementer, weekendture, ferieaktiviteter mv..

Vi prøver at skabe et fællesskab blandt de unge i nærområderne, og vi tilbyder aktiviteter for mindre grupper af unge, for at give dem mulighed for at opbygge positiver kontakter og danne netværk.

Er man indskrevet i UngBo kan man frit deltage i alle fællesaktiviteterne.

Et vigtigt formål med aktiviteterne er at skabe et forum, hvor de unge har mulighed for at træne sociale kompetencer i trygge rammer. Endvidere finder vi det vigtigt at de unge har mulighed for at udfolde sig fysisk.

Yderligere beskrivelse af fællesaktiviteter finder du under punktet Aktiviteter i hovedmenuen.